Analizë e flotës së mjeteve Green Janar-Korrik 2020

You are here

E sotmja e flotës vendase të mjeteve drejt përmirësimit, uljes së moshës dhe ndotjes së ambientit!

  • +7,603 mjete të regjistruara për herë të parë me vit prodhimi mbi ose 2011/Euro5!
  • +712 mjete PEV në periudhën Janar-Korrik 2020, më shumë se tërë viti 2017!
  • ‪Politikat e reja, kufizimi i importit të automjeteve me km (jo më nën Euro 4)!
  • 1,833,192 lekë kursyer qytetarëve falë zerimit të tarifave fillestare e vjetore për mjetet elektrike & plug-in.

* Analizë e flotës së mjeteve Green Janar-Korrik 2020 (krahasuar me Janar-Korrik 2019).