Analizë e flotës së mjeteve Green Janar-Shtator 2020

You are here

E sotmja e flotës vendase të mjeteve drejt përmirësimit, uljes së moshës dhe ndotjes së ambientit!

  • +10.331 mjete të regjistruara për herë të parë me vit prodhimi mbi ose 2011/Euro5!

E ardhmja gjithnjë e më GREEN!

  • +778 mjete PEV në periudhën Janar-Shtator 2020, më shumë se tërë viti 2017! Rritje spektakolare e mjeteve elektrike me +667% në këtë 9-mujor!
  • ‪Politikat e reja, kufizimi i importit të automjeteve me km (jo më nën Euro4!),
  • 1,885,356 lekë kursyer qytetarëve falë zerimit të tarifave fillestare e vjetore për mjetet elektrike & plug-in = SUKSES!

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga