Aplikacioni “Leje Drejtimi DPSHTRR”!

You are here

Aplikacioni “Leje Drejtimi DPSHTRR” nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është shkarkuar 1,570 herë në Play Store në muajin e parë të lançimit! 

Po mëson për Testin e Teorisë që të marrësh Lejen e Drejtimit?

Provoni veten me Aplikacionin e ri, më të shpejtë e më të plotë, të Simulimit Online të Testit Zyrtar të Lejes së Drejtimit!

https://play.google.com/store/apps/details...

Krahas aplikacionit, ju mund të provoni veten edhe në faqen zyrtare: lejedrejtimi.dpshtrr.al

Zhvillimi i sa më shumë Simulimeve Online ndihmon aplikantët të familjarizohen me Testin Zyrtar të Teorisë për Lejen e Drejtimit pasi kanë zhvilluar kursin përkatës në Autoshkollë!

KUJDES: Ushtrohuni vetëm me platformat zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor sepse janë 100% të azhurnuara me fjalitë e Testit Zyrtar të Leje Drejtimit! Evitoni simulimet jo zyrtare!

Së shpejti ky aplikacion do të jetë edhe në App Store! 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga