DPSHTRR në "Qytetin e Trafikut" me Nxënësit e Shkollës "Kristaq Rama"

You are here

Edukimi i fëmijëve është çelësi për të ndryshuar botën!

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u ndal në "Qytetin e Trafikut", projekt i Autoritetit Rrugor Shqiptar, së bashku me 50 fëmijë pjesëmarrës të shkollës "Kristaq Rama", për të mësuar rregullat kryesore të sigurisë rrugore.

Fëmijët mësuan mbi sinjalistikat kryesore, tabelat e qarkullimit rrugor dhe si të qëndrojnë të sigurt teksa ecin në rrugë.

Për më tepër informacion: www.dpshtrr.al/siguria-rrugore


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga