Java Evropiane e Lëvizshmërisë në Tiranë, 16- 22 Shtator

You are here

Java Evropiane e Lëvizshmërisë, si një projekt i përvitshëm i Komisionit Europian, synon përmirësimin e cilësisë së jetesës duke promovuar përdorimin e transportit publik, biçikletën  e mjete të tjera alternative, dhe sigurisht ecjen.

Tema për këtë vit është "Lidhje më të mira", dhe synon të nxjerrë në pah dhe të nxisë sinergjitë midis njerëzve dhe vendeve që ofrojnë ekspertizën, kreativitetin dhe përkushtimin e tyre për të rritur ndërgjegjësimin për lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe për të promovuar ndryshime të sjelljes mbi lëvizshmërinë aktive.

Pesë shtyllat e kësaj teme janë:

  • Njerëzit
  • Vendet
  • Paketa sensibilizmi dhe mbështetje
  • Planifikimi & krijimi i politikave specifike mbi mobilitetin

Le të përdorim sa më pak mjetet ndotëse dhe të përqafojmë qasjet e reja të transportit që janë miqësore për ambientin.

Video: 

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 16-22 Shtator 2021!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga