Protokollet e operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar

You are here

Miratohen Protokollet e operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, në kuadër të parandalimit dhe të kontrollit të pandemisë COVID-19 me anë të Urdhërit Nr.169, datë 5.6.2020.

Më poshtë mund të shkarkoni Urdhërin Nr.169, datë 5.6.2020.