Siguria Rrugore me Vogëlushët e Shtëpisë së Fëmijës Vlorë

You are here

Në Shtëpinë e Fëmijës, Vlorë, organizuam një orë edukative mbi Sigurinë Rrugore. Fëmijë të grupmoshave të ndryshme, mësuan përmes argëtimit, lojërave dhe librave të përshtatur për ta, normat dhe rregullat bazë të përdorimit të rrugës.

Le të kujdesemi që çdo fëmijë të ketë mundësi të barabarta për t’u rritur denjësisht në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga