Siguria Rrugore në shkollën "Servete Maçi", Tiranë!

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor vijon rrugën e gjatë të edukimit të brezave me dashurinë për natyrën si një domosdoshmëri për t’u rritur të shëndetshëm dhe të lumtur! Foto-albumi i mëposhtëm shkëputur nga aktiviteti i Sigurisë Rrugore, në Shkollën 9-vjeçare ''Servete Maçi''. Nxënësit e klasave të pesta, u argëtuan duke mësuar si të pedalojnë të sigurt, duke ndjekur sinjalistikën rrugore, dhe duke mësuar mbi dhënien e ndihmës së parë nga vullnetarët e Kryqit të Kuq.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga