AUTOMOTOPARKU I PARË!

You are here

   

AUTOMOTOPARKU I PARË!
Rakordohet Bashkia Elbasan me FSHZH për fillimin e procedurës së investimit për pritën lumore dhe për infrastrukturën lidhëse bazuar në projektet e përfunduara dhe fondin e alokuar (faza 1) për Automotoparkun, Krastë të Elbasanit, ndërsa vijon puna me daljet nga unaza e qytetit drejt zonës!
600 mijë m2 që po materializohen nga bashkëpunimi mes Bashkisë Elbasan, DPSHTRR dhe ASHK do të plotësojnë kriterin kryesor për certifikimin e nivelit F1 nga FIA për megaprojektin e Pistës së Parë Zyrtare të Garave në Shqipëri përfshirë struktura, shërbime, rekreacion, kulturë RETRO, kompleksin e ri të DRSHTRR Elbasan, shëtitoren përgjatë lumit, etj!

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga