Ora e Sigurisë Rrugore me Fëmijët e Shkollës Jo-Publike “ELITE”, në Vlorë

You are here

Shirat nuk e pengojnë programin tonë edukativ!  U zhvillua ora e sigurisë rrugore me fëmijët e shkollës jo-publike “ELITE”, në Vlorë, me ushtrimet në klasë, në pamundësi të simulimit jashtë. 

Si pedalues, këmbësorë dhe si shofera nesër, duhet që qysh të vegjël të njihemi me rregullat dhe rrezikun e përdorimit të rrugës, me sinjalistikën bazë e me rëndësinë e kujdesit për veten dhe për të tjerët.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga